Pojedynek szlachetnych


Stanie się, mój lordzie.
LORD.
Wsadzisz do karety i Peggy; ale poradź jej, aby również milczała.
BULL.
Powtarzam jej to od lat dwudziestu, mój lordzie.
NORTH.
Powtórz jej raz jeszcze.
BULL.
Ugłaskałem już w mojem życiu dwanaście łysych kasztanowatych, trzy z białemi pęcinami, a jednej, jedynej kobiety — ani weź!
NORTH.
Ty w prawo, ona w lewo.
BULL.
Tak, mój lordzie.
NORTH.
Bull, rozweselasz mnie.
LORD
(klaszcze w ręce. W chodzi służba. Bull odchodzi.
)
Wsadzić schwytanego dżentelmana do karety i odwieźć na zamek.
NORTH.
A gdyby krzyczał?
LORD
(do służby ).

Czterech dżokei konno obok karety, a gdyby krzyczał, chustkę wpakować w usta.
NORTH.
Mało — kulę armatnia!
(Zastanawia się.)
Zły pomyśl... Linę okrętową!...
James, jak to uważasz?
LORD.
Wybornie!
NORTH
(do Kidda ).
Kidd, pisz!. Najlepszym środkiem do zatamowania krzyku więźnia jest lina okrętowa.
KIDD
(pisząc).

Tak, mój lordzie, lecz nie podajesz rozmiarów.
NORTH
(wpatrując się to Kidda, mierzy go oczyma. Lord zbliża się do Kidda, bierze książeczkę i ołówek z jego ręki i pisze ).

KIDD
(poważnie i spokojnie.
)
Fakt jest, mój lordzie, że nie podajesz rozmiarów, a ja ośmieliłbym się dodać: Rozmiary liny powinny być zastosowane do obwodu utworzonego z szerokości ust.
(Kidd spogląda po towarzystwie z pewnym rodzajem dumy.)
NORTH.
Kidd, może ty myślisz, że mi moje parlamentarne mowy układasz?
KIDD.
Nie, mój lordzie, tego nie myślę, lecz wiem że czasem robię nad niemi uwagi.
LORD
(po napisaniu, wydziera kartką z książeczki, podaje ją Kiddowi, a kartkę składa ).


NORTH
(do Kidda ).
I uczuwasz się wtedy pysznym?
KIDD.
Przeciwnie, mój lordzie, jestem pokornym, nawet wobec moich pomysłów.
(Poważnie spogląda wokoło.
)

LORD
(złożoną kartkę papieru oddaje najstarszemu ze służby ).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 Nastepna>>